Σύνδεση / Πληροφορίες
TwitterRssFacebook
Πλοήγηση

Όροι Χρήσης

1. Τυχόν περιήγηση ή και χρήση των υπηρεσιών του blog αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τους παρόντες όρους ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους.

2. Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του blog δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να ενεργήσουν σύμφωνα με την ιδιωτική τους βούληση και κατόπιν αξιολόγησης του περιεχομένου, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας. Όσοι διαβάζουν το blog, έχουν την ευθύνη του ελέγχου, της διασταύρωσης και εντέλει της αποδοχής της άποψης που εκτίθεται στο blog.

Το blog καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να ελέγχει τα σχόλια των αναγνωστών του. Εντούτοις το blog δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή υβριστικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών σχολίων τα οποία εμφανιστούν στις σελίδες μας υπο μορφή σχολιασμού του περιεχομένου μας.

Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο blog εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων.
Γράφουμε με σεβασμό προς το άτομο, την μοναδικότητα του και το δικαίωμα του να είναι διαφορετικός. Χαρακτηρισμοί μειωτικοί προς κάποιες ομάδες ή άτομα, μπορεί να αναφέρονται και να αναλύονται ως στοιχεία κοινωνικής παθογένειας αλλά δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους συγγραφείς του χώρου. Εάν ωστόσο από αβλεψία και εκ παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή παραβιάζονται νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε το θιγόμενο πρόσωπο, να επικοινωνεί μαζί μας.

3. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του blog.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το blog για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του blog. Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του blog και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα κάτωθι για:

Α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Δ) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του blog.

Ε) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

4. Όπως ανωτέρω αναφέρεται οι χρήστες του blog  έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στο διαδικτυακό μας τόπο δικό τους περιεχόμενο ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Το blog διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να εμποδίζει τη δημοσίευση του περιεχομένου που έχει υποβληθεί από τους χρήστες, η οποία σε κάθε περίπτωση παραμένει στη διακριτική του ευχέρεια, ή να διαγράφει εκ των υστέρων περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί. 

Διατηρεί ιδίως το δικαίωμα να εμποδίζει τη δημοσίευση ή να προβαίνει στη διαγραφή περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, εκβιαστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή περιεχομένου που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την ισχύουσα εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή προσωπικά δεδομένα προσώπων ή προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Το περιεχόμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση παραμένει ιδιοκτησία του χρήστη, ο οποίος όμως παραχωρεί στο  blog το δικαίωμα της απεριόριστης και άνευ αμοιβής ή οποιουδήποτε αντιτίμου χρήσης, προβολής, αναπαραγωγής, προσαρμογής και εκμετάλλευσης του περιεχομένου.

Το blog διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται για δημοσίευση από τους χρήστες, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι παραμένουν οι χρήστες που το υπέβαλλαν.

Ως εκ τούτου το  blog δε φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν προκύψει σε άλλους χρήστες του  ή σε τρίτους από τη δημοσίευση περιεχομένου και γενικότερα κάθε ενέργεια χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου.

5. Ο χρήστης που υποβάλλει περιεχόμενο για δημοσίευση δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: 

– Συμμορφώνεται πλήρως προς τους παρόντες όρους χρήσης.

– Το περιεχόμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση δεν παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή προσωπικά δεδομένα προσώπων και δεν προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

– Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του blog  υποχρεωθούν σε καταβολή οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης, αστικής ή διοικητικής φύσεως, εξ αφορμής της δημοσίευσης του περιεχομένου που υποβλήθηκε από τον χρήστη, αυτός ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της καταβολής της αποζημίωσης ή/και κάθε άλλης δαπάνης.

– Την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους για την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών προτάσεων

6. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

7. Ενστάσεις Διαφωνίες

Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα, κάτι που σας θίγει προσωπικά σαν άτομο, ή ομάδα ατόμων, ή θίγει συμφέροντα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Κατά την κρίση μας θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν σφάλμα ή ακόμα και να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τα αρχεία μας.

8. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του blog, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του blog και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του blog. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

9. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του blog υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το blog διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του blog και δη να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος.